Թղթի ստեղծման պատմությունը — February 12, 2018

Թղթի ստեղծման պատմությունը

00ofisnaia-bumagaԹուղթը բուսական թելերից բաղկացած բարակ թերթանման նյութ է:
Թղթի արտադրությունը բաղկացած է մի շարք հաջորդական փուլերից` թղթազանգվածի պատրաստում, սպիտակեցում, թուղթ պատրաստող մեքենայով մշակում և փաթաթում:
Թղթազանգված պատրաստելու համար փայտանյութը ենթարկում են մեխանիկական և քիմիական մշակման: Բարձրորակ մակերևույթով թուղթ ստանալու համար թղթազանգվածին ավելացնում են օսլա, հանքային նյութեր և կավ, թղթի վրա թանաքի ու ներկերի տարածումը կանխելու համար՝ սոսնձող նյութեր, թղթի ամրությունը մեծացնելու համար՝ սինթետիկ խեժեր, գունավորման համար՝ ներկանյութեր: Համասեռ և խոնավ թղթազանգվածը մշակվում է թուղթ պատրաստող մեքենայով. մանր անցքերով երկար ցանցի վրա փռված թղթազանգվածը ջրազրկվում է, մամլվում, արդուկվում ծանր ու տաք թմբուկներով և վերածվում ստվար ու հարթ թղթի:
Թուղթ կարելի է ստանալ նաև արդեն գործածված թղթից՝ թղթաթափոնից. ջրում թրջելիս այն տրոհվում է բաղկացուցիչ մանրաթելերի: Թղթաթափոնից ստացված թուղթը կարելի է վերամշակել մի քանի անգամ: 
Հայտնի է թղթի 600 տեսակ. տպագրական, գեղազարդիչ, զտիչ, կավճապատ, պարաֆինապատ, հիգիենային, կպչուն, պատճենահանման, տեխնիկական, լուսազգայուն և այլն:
Թուղթն օգտագործում են տպագրության, գրելու, նկարելու, փաթեթավորման, ջերմա- և էլեկտրամեկուսացման, տոպրակներ, պաստառներ, ստվարաթուղթ, պարաններ և նույնիսկ մեքենաների ատամնանիվներ պատրաստելու համար:
 
Թղթի ստացման պատմությունից
Ժամանակակից թղթի նախատիպը եղել է հին եգիպտացիների մ. թ. ա. III հազարամյակի սկզբին պապիրուսից պատրաստած նյութը: Նրանք պապիրուսի ցողունի միջուկից կտրած երկայնական շերտերը դասավորում էին իրար կողքի, սոսնձում, ստացված «թղթերը» հարթեցնում և չորացնում էին արևի տակ: 
Ասորեստանցիները գրում էին կավե սալիկների, հայերը՝ մագաղաթի, ռուսները՝ կեչու կեղևի վրա:
Թղթի պատրաստման եղանակը հայտնագործվել է Չինաստանում դեռևս մ.թ.ա. II դարում, որը երկար ժամանակ չինացիները գաղտնի էին պահում: Նրանք թուղթը պատրաստում էին հնդկեղեգի (բամբուկ) մանրաթելերից: 

 

   Աշխարհում թղթի 25%-ը ստացվում է թղթաթափոնից: 1 տ թղթաթափոնի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս պահպանելու նվազագույնը 2 ծառ:  

 

 

  • Մինչև թղթի գյուտը հայերը հիմնականում գրում էին մագաղաթի վրա:
  • Մագաղաթը կաշվից պատրաստված գրանյութ է: Ըստ հունական ավանդության` այն ստեղծվել է փոքրասիական Պերգամոն քաղաքում և քաղաքի անունով կոչվել է պերգամենտ: Մագաղաթը պապիրուսի համեմատությամբ թանկ էր, սակայն՝ դիմացկուն. գրվում էր երկու երեսին, և, ի տարբերություն պապիրոսի փաթեթի, նրանք իրար վրա դնելով՝ ստացվում էր այժմյան գրքի ձևը: Մագաղաթի պատրաստման տեխնոլոգիան բարձր զարգացման հասավ միջնադարյան Հայաստանում, և ստեղծվեցին բազմահազար մագաղաթե ձեռագրեր:
Advertisements
Բարեկենդանի մասին — February 11, 2018

Բարեկենդանի մասին

Բարեկենդան, Հայ Առաքելական Եկեղեցու շարժական տոներից, նշվում էՍուրբ Սարգսի տոնից մինչև Զատիկին նախորդող Մեծ պաս ընկածժամանակաշրջանում։
«Բարեկենդան» կամ «բարիկենդան» բառըբաղկացած է «բարի» և «կենդան», «կենդանի», «կենդանություն» բառերից։Տոնին մարդիկ միմյանց շնորհավորելիս մաղթում են բարի կենդանություն՝ուրախություն և զվարճություն։Բարեկենդան տոնը խոր արմատներ ունի,որոնք ձգվում են դեպի հեթանոսական շրջան։
Տոնի հիմքում ընկած էր բնության զարթոնքը և տարվա սկիզբը։ Հնումմարդիկ հավատացել են, որ միմյանց կենդանություն մաղթելով նրանքխնդրել են վերին ուժերին պաշտպանել իրենց կյանքը չար ուժերիազդեցությունից, հետագայում տոնին բնորոշ գծերը փոխանցվելեն Ամանորին: Բարեկենդանը ուրախության ու զվարճանքի օր է։
Այն հիշեցնում Ադամի և Եվայի կյանքը դրախտում՝ վայելքի ևանհոգության մեջ, այսինքն՝ դրախտային կյանքի օրինակն է, որտեղ մարդկարող էր ուտել բոլոր պտուղները, բացի բարու և չարի գիտության ծառերիպտուղներից։ Բարեկենդանի մեկ այլ խորհուրդն է չարի ու բարու պայքարը։Այն արտահայտվել է հիմնականում ժողովրդական խաղերում, որոնցժամանակ անարդարները ծաղրի են ենթարկվել, դատվել և պատժվել։
Առաջադրանքներ
Երբ են տոնել բարեկենդանը:
Սուրբ Սարգսի տոնից հետո մինչև զատիկի մեծ պասը ընկած ժամանակահատվածում։

Ինչպես կբացատրեք տոնի անվանումը:Տոնի անվանումը բաղկացած է «բարի» և «կենդան» բառերից։
Հետագայում ո՞ր տոնին են անցել Բարեկենդանին բնորոշ մի շարք գծերը:Ամանորին։
Երբ է առաջացել բարեկենդան տոնը:Հեթանոսական շրջանից։

Աս տարի — February 7, 2018

Աս տարի

ԱՍ ՏԱՐԻ

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Էրթանք նեյինք` էշը ինչը կերեր է, Էշը խոտը կերեր է, Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է, Գալը էշը կերեր է: Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Էրթանք նեյինք` արջը ինչը կերեր է, Արջը գալը կերեր է, Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է, Գալը գառը կերեր է: Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Էրթանք նեյինք` կատուն ինչը կերեր է, Կատուն մուկը կերեր է, Էրթանք նեյինք` մուկը ինչը կերեր է, Մուկը ցորենը կերեր է: Կատուն մուկը, Մուկը, ղուշը, Ղուշը ցորենը կերեր է, Ղուշը ցորենը կերեր է: Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի, Աս տարի-տարի, գալ տարի-բարի:

 

 

Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, գնանք նայենք ավանակը ինչ է կերել, ավանակը խոտն է կերել, գնանք նայենք գայլը ինչ է կերել, գայլը ավանակին է կերել է, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, գնանք նայենք արջը ինչ է կերել, արջը գայլին է կերել, գնանք նայենք գայլը ինչ է կերել, գայլը գառնուկին է կերել, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, գանք նայենք  կատուն ինչ է կերել, կատուն մկանն է կերել, գնանք նայենք մուկը ինչ է կերել, մուկը ցորեն է կերել։ Կատուն մուկը, մուկը, ղուշը, ղուշը ցորենը կերել է, ղուշը ցորենը կերել է, այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի, այս տարի-տարի, եկող տարի-բարի։

Տարի, ավանակ, խոտ, գայլ, արջ, գառնուկ, կատու, մուկ, ցորեն,  ղուշ։

Մատենադարանի մասին — February 5, 2018

Մատենադարանի մասին

2014_Erywań,_Matenadaran_(18).jpg

Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան կամ ուղղակի Մատենադարան հին ձեռագրերի և փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման կենտրոն, ձեռագրերի պահպանման աշխարհի ամենահարուստ կենտրոններից մեկը։ Գտնվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։ Ունի ձեռագրերի և միջնադարյան գրքերի աշխարհի ամենախոշոր հավաքածուներից մեկը։ Այստեղ պահպանվում են շուրջ 23000 ձեռագրեր, հմայիլներ, պատառիկներ և 300 000 արխիվային փաստաթուղթ։

Հայերեն ձեռագիր մատյանների ամենախոշոր պահոցն է։ Այն ստեղծվել է 1921 թվականին՝ 5-րդ դարում ստեղծված Էջմիածնի մատենադարանի հիմքի վրա, և եղել է առաջին գիտահետազոտական հաստատությունը Հայաստանում։ Նախկինում այն կոչվել է Կուլտուր-պատմական ինստիտուտ։

Մատենադարանը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցանկում։ Այն այժմ համարվում է «ազգային հիշողության պահպանման և զարգացման ամենակարևոր վայրերից մեկը։

Դդմի բուժիչ հատկությունները —

Դդմի բուժիչ հատկությունները

 

դդում

Դդումը շատ առողջարար բանջարեղեն է և հարուստ է հայտնի վիտամինններով՝ C, B, E, PP ու նույնիսկ հազվագյուտ վիտամիններով՝ T և K: Բացի դրանից՝ այն պարունակում է նաև այնպիսի միկրո և մակրո էլեմենտներ, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի նորմալ նյութափոխանակության համար:

դդում2

 

Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս հաճախակի օգտագործել դդում, քանի որ այն դիետիկ է և պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են առողջ օրգանիզմ ունենալու համար: Այն հնարավորություն է տալիս առանց օրգանիզմը վնասելու նվազեցնել մարմնի ավելորդ քաշը:

ddum

Դդումն օգտակար է հատկապես ծերերի համար, քանի որ նրանց օրգանիզմը բավական թույլ է և հաճախ մարսողության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում: Դդումն օգտակար է աղե-ստամոքսային հիվանդություններով տառապող մարդկանց համար:

դդում3

 

Դդումն օգտակար է միզուղիների հիվանդություններով տառապողներին: Լինելով միզամուղ՝ այն օրգանիզմից հեռացնում է ավելորդ աղն ու ջուրը:

d5a4d5a4d5b4d5ab-d5afd5b8d680d5abd5a6

Դդմի սերմերը ևս ունեն օգտակար հատկություններ: Նրանցից քամված յուղը օգտագործում են տարբեր դեղամիջոցների արտադրության մեջ: Դդմի սերմերն ունեն մաքրող հատկություն: Եթե ձեր երեխան տառապում է ճիճուներից, ապա դդմի մի քանի սերմերը կօգնեն նրան /սերմերը մաքրելիս չի կարելի հանել նրանց վրայի կանաչ բարակ կաշին։Դդմի սերմերը կօգնեն ձեզ նաեւ ազատվել մաշկային տարբեր հիվանդություններից, ինչպիսիք են՝ սեբորեան, մաշկի թեփոտումը:

 

 

դդում4.jpg

Դդմի պատրաստման եղանակը

 

Գոյություն ունեն դդմի պատրաստման տարբեր եղանակներ:

Դդմի առողջարար հատկությունները շատացնելու համար, այն կարելի է պատրաստել կաթով ու կարագով:

Դդմից պատրաստում են նաև տարբեր ապուրներ՝ օգտագործելով ձավարեղեն կամ բրինձ:

Շատ հայտնի է դդմի մուրաբան, որն իր համով նման է ծիրանի մուրաբային և դուր է գալիս փոքրիկներին:

 

О временах года —

О временах года

ruseren7

Лето

Лето – это самое жаркое и солнечное время года. Ярко светит солнышко, на улице очень тепло. Летние месяцы: июнь, июль, август. Дети катаются на велосипедах, играют во дворе. Летом люди много времени проводят на солнце, загорают. Отдыхают на море.

Первый месяц лета – июнь. В этом месяце самые длинные дни, и короткие ночи. 21 июня наступает день летнего солнцестояния. Вода теплая и дети купаются и плескаются в воде. В июне птицы уже не так много поют, они кормят своих птенцов. Зато поют насекомые: кузнечики, сверчки. Ночью можно увидеть светлячков. Они светятся в темноте.

Затем идет следующий месяц – июль. Это самый жаркий месяц. Днем солнце очень сильно греет. Душно и тихо вокруг. В июле по вечерам бывают грозы. Выбираются маленькие птенцы и учатся летать. В июле есть свои приметы. Например, если утром душно, значит вечером пойдет дождь.

Последний месяц лета – август. Этот месяц уже не такой жаркий, дни незаметно становятся короче, а ночи удлиняется. Самый спокойный и тихий месяц. В августе поспевают фрукты. Люди начинают собирать урожай. Вырастают грибы. Говорят, если муравьи строят большой муравейник, значит зима будет долгая и холодная. А если луна красноватая – это к сильному ветру. Такие приметы в августе.

Осень

Осенние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Осенью желтеют листья. Это время дождей. Первый месяц осени – это сентябрь. В этом месяце дни становятся еще короче, а воздух прохладнее. Иногда моросит осенний дождь и на землю опускается туман. 23 сентября день и ночь становятся одинаковой длины. И тот день называется днем осеннего равноденствия. На полях собирают урожай. В сентябре желтеет листва деревьев, а кое-где начинается листопад. В это время некоторые животные начинают готовятся к зимней спячке, а птицы к отлету в теплые страны. Народная примета гласит, чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

Второй месяц осени – это октябрь. В октябре погода моет меняться несколько раз в течение дня. То светит яркое солнышко, то задует сильный ветер, пойдет дождь. В этот месяц с деревьев почти полностью опадает листва. В октябре улетают почти все перелетные птицы. Многие лесные звери заканчивают приготовления к зиме. Вот такой месяц октябрь.

Последний месяц осени – ноябрь. В этом месяце небо серое и холодное. Оно часто покрыто тяжелыми тучами, сквозь которые редко проглядывает солнце. Лужи покрываются льдом. Иногда, в ноябре,  даже может выпасть снег. С деревьев облетели последние листочки. Звери спят в своих норках. Если ворона прячет нос под крыло, значит к холоду. Если синица начинает с утра пищать, ожидай ночью мороза. Это приметы ноября.

Зима

Самое холодное время года — это зима. Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль. Все покрыто белым покрывалом. В декабре солнце очень низко поднимается над горизонтом и почти не дает тепла. В этом месяце самые короткие дни и самые длинные и темные ночи. 21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Это когда световой день самый короткий в году, а ночь самая длинная. В декабре стоят трескучие морозы и все время идет снег. Реки и озера покрыты льдом. В это время можно кататься на коньках, санках, лыжах. В декабре есть такие приметы: если под окном свистят снегири, значит быть оттепели.

Второй месяц зимы и первый месяц года – это январь. Январь наступает сразу после Нового года. На улице сильный мороз. Но если падает белы, пушистый снег, можно поиграть на улице. Если мороз очень сильный, то из снега можно слепить самого настоящего снеговика. Повсюду, с крыш свисают сосульки.

Последний месяц зимы – это февраль. В ‘том месяце бывают сильные морозы и метель. Говорят, что зима злиться и не хочет уступать место весне. Когда в феврале стоит теплая, солнечная погода, снег начинает подтаивать. Сосульки так и искрятся на солнце. В феврале есть свои особые приметы. Говорят, что если в феврале вокруг солнца виден туманный круг, то это к метели. А если шумно и громко чирикают воробьи, значит будет оттепель.

Весна

Весенние месяцы: март, апрель, май. Первый весенний месяц – это март. Снег уже почти везде растаял. В марте начинает пробуждаться ото сна природа. На ветвях набухают почки и появляется первая травка и первые цветочки. Ночи становятся все короче, а дни длиннее.

Марта день и ночь становятся одинаковой длины. Этот день называется днем весеннего равноденствия. Просыпаются те животные, которые впадали зимой в спячку. Из теплых краев начинают возвращаться птицы. Они вьют гнезда. Если вороны купаются в лужах ранней весной, значит весна будет теплой. Это одна из примет марта.

Второй месяц весны – апрель. Солнышко пригревает все сильнее, а дни становятся все длиннее. Повсюду радостно щебечут птицы. Ярко зеленеет молодая сочная трава. В апреле оживают муравейники и появляются первые насекомые. То тут, то там начинают порхать бабочки. У апреля есть свои особые приметы. Если в апреле утро туманное, значит днем будет ясная погода. А если на небе синие облака, то это к теплу и дождю.

Последний месяц весны – это май. Иногда он бывает жарким, а иногда прохладным. Но даже если пройдет майский дождик, то майское солнышко быстро высушит землю. В начале мая просыпаются лягушки, громко квакают. В мае поют все птицы. В это время цветут фруктовые деревья, а на полях сходят посевы. Одна з народных примет мая гласит, если майские жуки громко жужжат, значит быть ясной погоде.

Our colourful world —

Our colourful world

https://youtu.be/lxfaVWsHQEM

 

This is Billy and Splodge. Billy and Splodge are in a spaceship. They
are looking for animals in space.
Splodge sees a planet.
‘Everything on this planet is red. Look at this forest. The trees are red
and the leaves are red. But there aren’t any animals here.’
Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is yellow. Look at the yellow sky and the yellow clouds. There is a yellow
volcano too. Look at the yellow smoke! There aren’t any animals here.’
Now Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is pink. Look at the pink sea. There are pink shells and pink plants in the
sea. There aren’t any animals here.’
Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is blue. This planet is very hot. There is a big blue sun and a desert with
blue sand. And look! There are blue plants. There aren’t any animals here.’
Splodge sees one more planet.
‘Everything on this planet is green. This planet is very cold. The clouds are green and the snow is
green. There aren’t any anim… Arghhh!’
Billy is in the spaceship. ‘Splodge, there are animals in space. Let’s go home!’
Splodge sees another planet. It’s planet Earth. The sky is blue and the sun is yellow. The grass is
green and the flowers are red and pink. What colours can you see?